Ons team

Kwaliteit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van velen, maar vooral door de professionele inzet en bevlogenheid van leerkrachten en directie. Ze voelen zich nauw betrokken bij de ontwikkeling van de aan hen toevertrouwde kinderen. Ze toetsen en volgen niet alleen de resultaten, maar stimuleren en motiveren kinderen om het steeds beter te doen. Niet alleen als individu, maar ook als groep of klas. Dat vergt kennis van werkwijzen en de inzet van technieken en instrumenten.
Deze kennis is geborgd bij het team van Prinsehaghe. Het is als volgt geformeerd:

Peuters A
- Joyce van der Meer 
- Els Snijders

Peuters B
- Joyce van der Meer &
- Els Snijders

Groep 1-2A
- Ingeborg van der Veur

Groep 1-2B
- Anneke van Beuningen 
- Irma Taal

Groep 3 S (schakelklas)
- Marloes Biegel
- Alexandra van Heusde

-Groep 3-4 A
Wilma Tjin Asjoe

Groep 4 B
- Leony Guldemundt 
- Shirley van der Meer

Groep 5
- Amaryllis Frieser; vervanging wegens bevallingsverlof door  Sylvia van Loon
- Jessica Kuiper

Groep 6
- Linda de Bruine
- Angelique Post

Groep 7
- Rhahana Hoeseinbakas

Groep 8
- Saskia van Wieringen &
- Eveliene Kodde

Extra ondersteuning voor de groepen 1&2
Onderwijsassistent

- Eef Boer

 

Managementteam

Directeur
- Margriet van der Zalm

Bouwcoördinatoren
- Wilma Tjin Asjoe; coördinator onderbouw
- Amaryllis Frieser; coördinator middenbouw
- Rhahana Hoeseinbakas; coördinator bovenbouw

Het managementteam komt maandelijks bijeen en bespreekt alle zaken die de school aan gaan.

Schoolbrede ondersteuning 

Intern begeleider peuters en groepen 1 t/m 3
- Anneke van Beuningen - De Jager

Intern begeleider groepen 4 t/m 8
- Saskia van Wieringen

ICT-Coördinator 
- Leony Guldemundt

Gymnastiek groep 1 t/m 8
- Marian Kleijn

Schoolmaatschappelijk werker
- Sebastiaan Gregoire

Administratief medewerkster
- Agnes Chakawri

Vervanging bij ziekte:

Leerkrachten kunnen ziek zijn of compensatieverlof opnemen. In beide gevallen wordt gezorgd voor adequate vervanging. Op school hebben wij daarover de volgende afspraken:

• extern wordt gezocht naar vervanging (eventueel via het onderwijsuitzendbureau)
• intern worden groepsoverstijgende leerkrachten ingezet
• intern worden stagiaires ingezet
• een groep kan worden verdeeld over andere groepen
• een groep komt een dag niet naar school
• ouders krijgen ten minste 1 dag van tevoren te horen dat hun kind een dag thuis moet blijven
• kinderen hebben voor die dag huiswerk en schoolopdrachten, welke de volgende dag af moeten zijn