Inspectierapporten

Op 4 en 5 april 2016 heeft de school bezoek gehad van twee Inspecteur van het onderwijs . Eens in de 4 schooljaren komt de Inspectie langs om te onderzoeken hoe het staat met de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van het zorgsysteem. Deze keer heeft de inspectie ook aandacht besteed aan de professionele leerkracht in een lerende organisatie.

Een paar belangrijke bevindingen :

  • goed zicht op de ontwikkeling van kinderen
  • sterke didactische vaardigheden
  • taalrijke inrichting van lokalen en
  • uitstekend ingerichte hoeken voor peuters en kleuters
  • groeiende aandacht voor kwaliteitssysteem

U kunt het rapport hier downloaden

Definitief rapport kwaliteitsonderzoek 17PQ Prinsehaghe

Alle eerder rapporten zijn te bekijken via onderstaande link. Vul de gegevens van de school in de zoekbox in en u kunt alle rapporten bekijken.

inspectierapport opzoeken