Regels en protocollen

De school hanteert een ruim aantal protocollen die ook voor ouders belangrijk zijn. Achtereenvolgens zijn dat:

Privacy en Social Media

Vanaf 1 januari 2013 heeft onze organisatie een privacyreglement. We zijn daar blij mee, omdat we nu nog beter kunnen laten zien hoe zorgvuldig wij met de gegevens van uw kind(eren) omgaan. U heeft van ons ook nog een extra informatiebrochure gekregen, zodat u het nog eens op uw gemak kan bekijken. En wilt u het hele reglement een keer zien…..dan bent u van harte welkom. De inzage exemplaren liggen bij de directie.

U vindt het protocol ook als PDF hieronder.

Privacy reglement leerling en ouders

Met ingang van schooljaar 2014-2015 werken alle scholen van SCOH en alle peuterspeelzalen van SPCP met een richtlijn voor gebruik van sociale media. Deze gedragsregels kunt u ook via onze website bekijken.
De gedragsregels gelden voor medewerkers van de school, voor de leerlingen van de school en voor de ouders van de kinderen van onze school of peuterspeelzaal.
Om de gedragsregels zo goed mogelijk te laten werken, hebben wij ons Sociale Media 11-tal vastgesteld.

Wilt u hierover meer weten, dan bent u van harte uitgenodigd langs te komen en uw vragen te stellen.

SCOH Gedragsregels Sociale Media 2014