Oudercommissie en MR

Oudercommissie

De oudercommissie is een commissie bestaande uit ouders van leerlingen van Prinsehaghe.
De ouderraad ondersteunt bij het organiseren van activiteiten die het schoolleven voor de kinderen nog plezieriger maken.
U kunt hierbij denken aan Sinterklaas, kerst, paasontbijt, het schaatsfestijn in de Uithof, sportdag.
Zij helpen zowel met de voorbereiding als op de dag zelf.
Om dit soort activiteiten te organiseren voor de kinderen, vraagt de oudercommissie om een bijdrage. Deze bijdrage bedraagt 30 euro. In principe is dit een vrijwillige bijdrage, maar het zal duidelijk zijn dat de ouderraad zonder geld niets kan organiseren.

Medezeggenschapsraad

Sinds 1985 heeft onze school een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR heeft onder andere als taak mee te denken en te beslissen over tal van zaken die de school betreffen. Regelmatig komen zij bij elkaar om zaken te bespreken. De directeur is als vertegenwoordiger van het Bevoegd Gezag aanwezig bij de vergaderingen. In beginsel zijn de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad openbaar en voor u als ouders dus toegankelijk.

MR leden vanuit de oudergeleding:

Shamina Mohaboe      -voorzitter
Maartje Molenaar                
Lalen Gajadin

MR leden vanuit de teamgeleding:
 
Saskia van Wieringen - secretaris 
Marian Kleijn                  
Amaryllis Frieser