Aanmelden

Nieuwe aanmeldregels basisscholen Den Haag

Bedankt voor uw interesse in Prinsehaghe! Tot voor kort kon u uw kind al vanaf de eerste verjaardag op school aanmelden. De schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente Den Haag afgesproken om het aanmelden bij basisscholen in de toekomst te veranderen. Het moment van aanmelding komt in Den Haag te liggen op drie jaar. Aanmelden bij een school voordat uw kind drie jaar is niet nodig en niet mogelijk.

Nieuwe regels voor kinderen geboren op of na 1 oktober 2015

Deze nieuwe regels gaan in op 1 oktober 2018 en gelden alleen voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015. Ouders van deze kinderen melden hun zoon of dochter aan vanaf 1 oktober 2018. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets. Zij kunnen hun kind direct aanmelden op de school naar keuze.

Bij de school op bezoek

Het kan zijn dat u geïnteresseerd bent in onze school en graag al, ook voordat uw kind drie jaar wordt, de school eens wilt bezoeken. Dat kan altijd. U heeft dan een gesprek met de directeur. Zij zal u de school laten zien, zodat u vast een goed beeld heeft. Het definitief aanmelden mag echter pas wanneer uw kind drie jaar of ouder is.

Aanmelden

Is uw kind drie jaar en wilt u hem of haar aanmelden bij onze school? Dat kan door een afspraak te maken met Margriet v.d. Zalm, de directeur van onze school. U kunt onderstaand formulier invullen of bellen met telefoonnummer 070-3802098 of een e-mail sturen naar: mvdzalm@scoh.nl.

Wilt u meer weten over ons toelatingsbeleid? Kijk op www.denhaag.nl/scholenwijzer.

Aanmelden: oudere kinderen

De bovenstaande regels gelden alleen voor kinderen die starten in groep 1. Wilt u uw kind aanmelden voor een hogere groep? Vul dan onderstaand formulier in of neem contact op met de directeur van onze school Margriet v.d. Zalm, tel. 070-3802098/ mvdzalm@scoh.nl

Toelating

Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Bij ons krijgen broertjes en zusjes van leerlingen voorrang.

Belangrijk om te weten: wij kijken alleen naar de toelatingscriteria. Het moment van aanmelden maakt niet uit als het maar uiterlijk 30 september is. Het is dus niet zo dat de eerste aanmeldingen meer kans maken dan de laatste aanmeldingen. Uiterlijk op 21 oktober na uw aanmelding hoort u of uw kind is toegelaten. Wij sturen u hier een brief over.