Ons team

Kwaliteit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van velen, maar vooral door de professionele inzet en bevlogenheid van leerkrachten en directie. Wij zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde kinderen. We stimuleren en motiveren kinderen om het steeds beter te doen. Niet alleen als individu, maar ook als groep of klas. Dat vergt kennis van werkwijzen en de inzet van didactische principes en technieken.
Deze kennis is geborgd bij het team van Prinsehaghe. Ons team ziet er zo uit:

Peuters A
- Juf Christina & 
- Juf Els

Peuters B
- Juf Christina &
- Juf Els

Groep 1-2A
- Juf Ingeborg

Groep 1-2B
- Juf Anneke
- Juf Irma

Groep 1 C
-
Juf Geeta
- Juf Hanneke

Groep 3
- Juf Marloes
- Juf Alexandra

Groep 4
- Juf Shirley
- Juf Daisy

Groep 5
- Juf Rachel
- Juf Eveliene
- Juf Daisy

Groep 6
- Juf Wilma

Groep 7
- Juf Rhahana

Groep 8
- Juf Saskia &
- Juf Amaryllis

Extra ondersteuning voor de groepen 1&2
Onderwijsassistent

- Juf Joyce

 

Managementteam

Directeur
- Margriet van der Zalm

Bouwcoördinatoren
- Wilma Tjin Asjoe; coördinator onderbouw
- Eveliene Kodde; coördinator middenbouw
- Amaryllis Frieser; coördinator bovenbouw

Het managementteam komt maandelijks bijeen en bespreekt alle zaken die de school aan gaan.

Schoolbrede ondersteuning 

Intern begeleider peuters en groepen 1 t/m 3
- Juf Anneke

Intern begeleider groepen 4 t/m 8
- Juf Saskia

ICT-Coördinator 
- Juf Amaryllis

Gymnastiek groep 1 t/m 8
- Juf Marian

Schoolmaatschappelijk werker
- Sebastiaan Gregoire

Administratief medewerkster
- Juf Merari

Vervanging bij ziekte:

Leerkrachten kunnen ziek zijn of compensatieverlof opnemen. In beide gevallen wordt gezorgd voor adequate vervanging. Op school hebben wij daarover de volgende afspraken:

• extern wordt gezocht naar vervanging (eventueel via het onderwijsuitzendbureau)
• intern worden groepsoverstijgende leerkrachten ingezet
• intern worden stagiaires ingezet
• een groep kan worden verdeeld over andere groepen
• een groep komt een dag niet naar school
• ouders krijgen ten minste 1 dag van tevoren te horen dat hun kind een dag thuis moet blijven
• kinderen hebben voor die dag huiswerk en schoolopdrachten, welke de volgende dag af moeten zijn