Ons team

Kwaliteit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van velen, maar vooral door de professionele inzet en bevlogenheid van leerkrachten en directie. Ze voelen zich nauw betrokken bij de ontwikkeling van de aan hen toevertrouwde kinderen. Ze toetsen en volgen niet alleen de resultaten, maar stimuleren en motiveren kinderen om het steeds beter te doen. Niet alleen als individu, maar ook als groep of klas. Dat vergt kennis van werkwijzen en de inzet van technieken en instrumenten.
Deze kennis is geborgd bij het team van Prinsehaghe. Het is als volgt geformeerd:

Peuters A
- Christina Damianova & 
- Els Snijders

Peuters B
- Christina Damianova &
- Els Snijders

Groep 1-2A
- Ingeborg van der Veur

Groep 1-2B
- Anneke van Beuningen 
- Irma Taal

Groep 1 C
-
Geeta Jaggoe

Groep 3
- Marloes Biegel
- Alexandra van Heusde

Groep 4
- Shirley van der Meer
- Daisy de Koning

Groep 5
- Rachel Wouden
- Eveliene Kodde
- Daisy de Koning

Groep 6
- Wilma Tjin Asjoe

Groep 7
- Rhahana Hoeseinbakas

Groep 8
- Saskia van Wieringen &
- Amaryllis Frieser

Extra ondersteuning voor de groepen 1&2
Onderwijsassistent

- Joyce van der Meer

 

Managementteam

Directeur
- Margriet van der Zalm

Bouwcoördinatoren
- Wilma Tjin Asjoe; coördinator onderbouw
- Eveliene Kodde; coördinator middenbouw
- Amaryllis Frieser; coördinator bovenbouw

Het managementteam komt maandelijks bijeen en bespreekt alle zaken die de school aan gaan.

Schoolbrede ondersteuning 

Intern begeleider peuters en groepen 1 t/m 3
- Anneke van Beuningen - De Jager

Intern begeleider groepen 4 t/m 8
- Saskia van Wieringen

ICT-Coördinator 
- Amaryllis Frieser

Gymnastiek groep 1 t/m 8
- Marian Kleijn

Schoolmaatschappelijk werker
- Sebastiaan Gregoire

Administratief medewerkster
- Merari Anthonij

Vervanging bij ziekte:

Leerkrachten kunnen ziek zijn of compensatieverlof opnemen. In beide gevallen wordt gezorgd voor adequate vervanging. Op school hebben wij daarover de volgende afspraken:

• extern wordt gezocht naar vervanging (eventueel via het onderwijsuitzendbureau)
• intern worden groepsoverstijgende leerkrachten ingezet
• intern worden stagiaires ingezet
• een groep kan worden verdeeld over andere groepen
• een groep komt een dag niet naar school
• ouders krijgen ten minste 1 dag van tevoren te horen dat hun kind een dag thuis moet blijven
• kinderen hebben voor die dag huiswerk en schoolopdrachten, welke de volgende dag af moeten zijn