Over Prinsehaghe

Prinsehaghe

 

"Royale kansen
voor jouw toekomst"

Kwaliteitsschool Prinsehaghe

PCB Prinsehaghe is een kwaliteitsschool in het centrum van Den Haag.

Onze school kenmerkt zich door gemotiveerde leerkrachten, het gebruik van de modernste leermethodes en leermiddelen en respect voor alle geloven en opvattingen.

Als Prinsehaghe-team willen wij samen staan voor "royale kansen voor jouw toekomst". 

 

Onderstaande kernwaarden vormen de rode draad in onze school
RESPECT
(naar elkaar luisteren//mensen in hun waarde laten//respect voor geloof en opvatting))

VERTROUWEN
(je voelt je veilig//je bent loyaal//je houdt je aan afspraken//geduld hebben)

POSITIVITEIT
(complimenten geven//optimisme//enthousiasme//denken in kansen)

VEILIGHEID
(niet pesten//afspraken zijn zichtbaar//contacten zijn vreedzaam)

SAAMHORIGHEID
(rekening houden met anderen//denken vanuit WIJ//samen verantwoordelijk)

VERANTWOORDELIJKHEID
(neem je verantwoordelijk//wees verantwoordelijk//voor mens, dier en ding)

Duurzame school

Meer en meer richt de school zich ook op het stimuleren van respectvolle omgang met de natuur en het gebruik van duurzame energie.

De school geeft op de volgende manieren hier invulling aan:

  • Gecertificeerde Schone School
  • Lid van de Haagse Gulden Klinker
  • Herinrichten van de schoolpleinen tot Groene Schoolpleinen
  • De school maakt gebruik van windenergie
  • De school heeft 62 zonnepanelen op het dak met een totaal van 15.000 KwH

Schoolplan 2015-2019