Overblijven

Kinderen kunnen overblijven op Prinsehaghe

Voor kinderen, waarvan de ouders werken of voor kinderen die ver van school wonen, bestaat de mogelijkheid om tussen de middag op school te eten. Wij willen u er echter op wijzen, dat het overblijven een nadelige invloed op jonge kinderen kan hebben. Een ononderbroken schooldag vermindert de concentratie. Het gebeurt regelmatig dat een kleuter 's middags in slaap valt.

Wanneer een kleuter tussen de middag even naar huis kan, heeft hij/zij weer voldoende energie om 's middags de les te kunnen volgen. In de wet staat, dat deze ouders dit zelf moeten regelen en dat de school een ruimte beschikbaar moet stellen! In de praktijk komt het er op neer dat de leerkrachten dit moeten doen; gelukkig hebben we sinds enige tijd onderwijsassistenten op onze school werkzaam, die de 'zorg' voor kinderen in hun takenpakket hebben.

Ouders, die hun kind(eren) elke dag willen laten overblijven moeten dit aan het begin van het schooljaar aan de schoolleiding melden dmv een formulier. Het overblijfgeld dient in alle gevallen vooraf betaald te worden. Ouders, die hun kinderen laten overblijven moeten hun kinderen een lunchpakket en 'iets' te drinken meegeven.

Incidentele overblijven dmv de aanschaf van een zgn. strippenkaart:

5 strippen voor €10,= en 10 strippen € 20,00

De strippenkaarten blijven bij de leerkracht. Hierop worden de data vermeld waarop een kind overgebleven is. Ook de strippenkaarten dienen van te voren betaald te worden.

Blijft uw kind iedere dag op school over dan betaalt u:

  • per jaar : € 200,00
  • of per maand € 20,00 (gedurende 10 maanden)


Vanaf het derde kind uit een gezin is er een korting van 50%
 

Betaling kan op 2 manieren :

  • via de bank op ABN-AMRO 58 06 90 164 t.n.v. Stichting Onderwijs Haaglanden inz. Prinsehaghe o.v.v. de naam van uw kind
  • Wanneer u gebruik maakt van een automatische incasso voor de 1e van de maand krijgt u 10% korting. Ook als u het jaarbedrag voor 1 september in één keer betaalt krijgt u deze korting.
  • contant bij de administratie