Peuterschool

Huisregels Peuterschool Prinsehaghe

Vier maal per jaar in september, november, maart en mei wordt er gekeken of de regels nog van toepassing zijn en of er andere of nieuwe regels moeten worden bijgemaakt.

Afspraken met de kinderen:
• We mogen binnen niet gooien met spullen
• We nemen geen kleine voorwerpen van huis mee, of we leveren het in bij de leidsters
• We rennen niet binnen
• We komen niet op het volwassenen toilet en in de bergruimtes
• We spelen niet in de entree
• Bij het naar huis gaan, gaan we 1 voor 1 naar buiten
• We zitten/ klimmen niet op de stoel van de leidster
• We klimmen niet op de omheining
• We wassen onze handen na bezoek aan het toilet
• We nemen geen speelgoed mee naar het toilet
• We mogen niet bij het aanrechtblok.

Afspraken met de ouders:
• Bij een ouderactiviteit letten de ouders op eigen tassen. De ouders houden de tassen bij zich, zodat de kinderen niet de tassen kunnen open maken.
• Kinderen dragen makkelijk draagbare kleding, bijvoorkeur dragen kinderen geen touwtjes, koordjes en kettingen aan hun kleding
• Buggy en wandelwagens moeten weer naar huis worden meegenomen.
• Bij afhalen van het kind, wacht u in de klas tot dat uw kind aan u wordt overgedragen.U bent daarna verantwoordelijk voor het kind.
• Uw kind wordt niet meegegeven aan een andere (onbekende) volwassene, tenzij het door de ouders is gemeld aan de leidster.
• Bij het halen en brengen de buitendeur goed sluiten.
• Bij het brengen en halen de hekken op het schoolplein goed sluiten.
• Er wordt niet gerookt bij de entree van de peuterspeelzaal
• Kinderen mogen geen spenen mee in de PSZ.
• Kinderen nemen eigen eten en drinken mee.
• Bij traktaties geen harde, gevaarlijke snoepjes (lolly, zuurtjes en kauwgom ect.) aan uw kind meegeven in verband met stikgevaar.
• Er mogen geen dieren meegenomen worden naar de peuterspeelzaal.

Onze peuterschool doet mee aan het Project Haagse Voorschool. Dit betekent dat wij samenwerken met de groepen 1 en 2 van onze basisschool. Samen hebben wij gekozen om met het Piramideproject van start te gaan.

Cursus voor ouders.

In samenwerking met de school worden er ‘oudercursussen’ georganiseerd. Dit vloeit voort uit het Piramideproject. Vorig jaar was er veel belangstelling voor de cursus ‘Opvoeden Zo’. Mogelijk wordt deze cursus ook komend jaar weer georganiseerd.

De ‘Wenperiode’.

De eerste dagen in de peuterschool kunnen soms aanpassingsmoeilijkheden voor de peuter (of de ouder) opleveren. Voor sommige kinderen duurt dit een paar dagen.
U hoeft niet te denken dat uw kind nog niet ‘rijp’ is voor de peuterschool. Een kind komt in een totaal vreemde situatie en was tot dan toe gewend aan een speelruimte die ingericht is als woonhuis.
De peuterschool is een open ruimte met voornamelijk speelgoed en spullen gericht op peutergrootte. Ook is een kind misschien niet gewend aan veel kinderen in een ruimte.
Thuis zijn natuurlijk wel eens vriendjes of vriendinnetjes, neefjes of nichtjes op bezoek, maar het kind is de ‘baas’ over zijn/haar speelgoed en dan is mama/papa er altijd nog.

In de peuterschool hebben ze allemaal evenveel recht op het speelgoed en de aandacht van de leidster(s).
De leidsters zijn vreemd en reageren anders dan de ouders op bepaalde handelingen van de kinderen.
Kortom: een kind moet aan veel veranderingen wennen!!!!!

Ouders kunnen hun kinderen voorbereiden op het bezoek aan de peuterschool door hun kind uitgebreid te vertellen wat een peuterschool is en dat het daar gaat spelen, terwijl zijn/haar moeder thuis is.

De zogenaamde ‘scheidingsangst’ kan beslist NIET worden opgevangen door het kind te brengen en als het even niet kijkt er stiekem van door te gaan!!

Een kind zal zich verraden voelen; het moet natuurlijk weten dat moeder/vader weggaat en dat ze/hij weer terugkomt. Een kind moet niet plotseling ontdekken dat moeder weg is; een gevolg hiervan is: paniek!!!

Daarom: maak het voor uzelf niet te moeilijk. Breng uw kind in de peuterschool, kijk wat het wil doen en zeg dat u weggaat; knuffel het nog even en ga dan weg.
Het afscheid mag geen 10 minuten duren, want dan vraagt u van uw kind iets wat het niet kan opbrengen.

Een kort goed afscheid is het beste voor uw kind.

Het komt wel voor dat een kind verdriet heeft; weest u gerust: als het te lang duurt, dan bellen wij u om te vragen of u naar de speelzaal komt.

Het huilen bij afscheid kun je verdelen in:
* echt verdriet; een kind is niet voldoende voorbereid en weet niet wat er komen gaat. De onzekere houding van de ouder heeft een terugslag op het kind;
* scheidingsangst; een kind huilt zolang moeder er is, als het moeder niet meer ziet is het verdriet snel over en gaat het al snel spelen;
* aandacht van de moeder willen vasthouden.

Documenten Peuterscholen

Inspectierapport Peuterspeelzaal en informatiegids

Inschrijven peuterschool

Nieuwe peuters kunnen uitsluitend worden opgegeven door persoonlijke inschrijving bij de administratie van basisschool Prinsehaghe.

Peuters in de leeftijd van 2 1/2 - 4 jaar mogen worden toegelaten.

Op dit moment is er een wachtlijst voor onze peuterschool. Het spreekt vanzelf dat op volgorde van datum van aanmelding beschikbare plaatsen toegekend worden. Helaas is het zo dat sommige kinderen lang moeten wachten, want er worden niet meer dan 15 kinderen in een groep geplaatst.

Dagindeling

08.45 - 09.15 uur: 'spelinloop',de peuters spelen met hun ouders.
09.00 - 09.45 uur: 'vrij spelen',waaronder ook het knippen, plakken enz.
09.45 - 10.15 uur: eten en drinken, tafel afruimen en niet vergeten een toiletronde;
10.15 - 11.00 uur: boek lezen. liedjes zingen en/of groepsactiviteiten; n.a.v. piramide project.
11.00 - 11. 45 uur: buiten spelen bij goed weer.

12.45 - 13.30 uur: 'vrij spelen', waaronder ook het knippen, plakken enz.
13.30 - 13.45 uur: eten en drinken, tafel afruimen en een toiletronde.
13.45 - 14.15 uur: boek lezen, liedjes zingen en/of groepsactiviteiten; n.a.v. piramide project.
14.15 - 15.00 uur: buiten spelen bij goed weer.

Een keer per week krijgen de kinderen gymnastiek. De kinderen moeten een t-shirt en gymschoenen meenemen. Tijdens deze activiteiten worden de kinderen aangemoedigd zoveel mogelijk zelf te doen. Dit houdt in dat het kind leert zelf zijn/haar jas/kleren en schoenen aan te doen en eventueel vast te maken.

‘Schoolreis’.

Dit schooljaar denken we er over om een bezoek aan de Kinderboerderij of iets dergelijks te brengen (in ieder geval niet ver weg). Het spreekt vanzelf dat wij dan uw hulp als begeleiding zullen inroepen. Wij zullen u tijdig hierover informeren.

TIP!!

Een leuke manier om een kind voor te bereiden op de peuterschool is door bij de bibliotheek boekjes te lenen over de peuter- of basisschool. Enkele titels zijn:
Nijntje naar school - Dick Bruna
Muis gaat naar school - Lucy Cousins

Aansprakelijkheid.

Voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de kinderen kunnen de leiding en het bestuur geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kleding.

Wij verzoeken u vriendelijk uw kind kleding aan te doen, waarin het naar hartelust kan spelen. Denkt u er svp aan dat er gewerkt wordt met verf, lijm, klei, water en zand.

Zindelijkheid.

Als uw kind nog niet (geheel) zindelijk is, dient u er voor te zorgen, dat er op ‘school’ een schone broek, ondergoed, sokken en evt. luiers aanwezig zijn, voorzien van de naam van uw zoon/dochter.
Als u thuis bezig bent met zindelijkheidstraining, meldt u dit dan even, dan kunnen wij daar op ‘school’ ook aandacht aan besteden.

Voeding.

Voordat de kinderen naar ‘school’ gaan is het van belang dat zij gegeten en gedronken hebben. Met een lege maag voelt een kind zich niet prettig!
Halverwege de ochtend, rond en uur of 10.00 wordt er gelegenheid geboden om meegebracht eten en drinken te nuttigen. Uw kind mag drinken meenemen in de vorm van sap, siroop of melk. GEEN priklimonade!

Natuurlijk mag uw kind vruchten meenemen (zien eten doet eten!). Ook mag in plaats van vruchten een boterham meegenomen worden. GEEN luxe broodjes of croissants!

Verzekering.

De peuterschool valt onder supervisie van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. Deze Stichting heeft voor al haar peuterscholen een WA-verzekering afgesloten voor de peuters gedurende het verblijf in de peuterschool of op de daarbij behorende terreinen tijdens de officiële openingstijden.

Pedagogisch beleidsplan Peuterscholen.

Alle peuterscholen die aangesloten zijn bij bovengenoemde Stichting hebben een beleidsplan ter inzage liggen. Hierin staan de belangen van kinderen beschreven die de speelzaal bezoeken. Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen hierover, vraag het aan de leidster.

Inspectie.

1 keer in het jaar komt de inspectrice langs om te kijken of de peuterschool aan de goede eisen voldoet. Na goedkeuring krijgt de peuterschool een vergunning. Er wordt een inspectierapport gemaakt, dat ter inzage bij de leidster ligt. Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen hierover, vraag het dan aan de leidster.

Peuterschool en basisschool.

Het een gaat niet zonder de ander. Regelmatig is er contact tussen de leidsters en de leerkrachten van de school. We leren van elkaar en ook volgen we gezamenlijk cursussen. Ook zetten we gezamenlijk het project 'de doorgaande ontwikkelingsslijn' voort, dit om de kinderen zo goed mogelijk op de toekomst voor te bereiden.

De samenwerking tussen peuterschool en de basisschool is naadloos. Het onderwijs begint bij ons op 2 1/2 jarige leeftijd. de Intern begeleider van de basisschool is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg bij de peuters.

Onze peuterschool werkt met vastgestelde leerlijnen en met 3 niveaugroepen.