Schooltijden, vrije dagen & vakanties

De schooltijden zijn als volgt:

Voor de groepen 1 t/m 8 geldt:

maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag:
08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur

woensdag
8.30 - 12.00 uur

Tussen de middag bestaat de mogelijkheid om over te blijven.

Te laat komen.

Het gebeurt regelmatig dat kinderen te laat komen. Meestal kunnen de kinderen daar niets aan doen, maar toch is te laat komen heel erg vervelend.Uw kind mist hierdoor belangrijke lestijd en het stoort de andere kinderen tijdens de les.

Wij vragen u daarom vriendelijk, doch zeer dringend uw kind(eren) op tijd naar school te sturen of de kinderen op tijd naar school te brengen. Dit geldt zowel 's ochtends als 's middags! Elke laatkomer wordt geregistreerd. Wanneer blijkt dat een kind erg vaak te laat komt, worden de ouders door de directie hierop aangesproken.

U weet dat uw kind op tijd op school moet zijn! Leerplicht controleert ons regelmatig. De deuren sluiten, na de tweede bel, om half negen. De namen van de kinderen die te laat komen, worden opgeschreven. De regels van de gemeente luiden als volgt:

3 keer te laat: een waarschuwingsbrief van school;
6 keer te laat: een gesprek met de directie;
9 keer te laat: melding aan leerplicht & waarschuwingsbrief van leerplicht
12 keer te laat: kans op een proces-verbaal!
(Te) Laat komen is niet leuk!

Schoolvakanties

Gedurende de schoolvakanties is ook de peuterschool gesloten. Deze vakanties zijn dezelfde als de vakanties van de basisschool ‘Prinsehaghe’. Let op: De vrije dagen kunnen afwijken! Wij informeren u hierover in de Nieuwsbrief. Hieronder het overzicht van de vrije dagen van schooljaar 2018-2019.

Vakantiedagen:

 • herfstvakantie: vrijdag 19 t/m vrijdag 26 oktober 2018
 • kerstvakantie: vrijdag 21 december t/m vrijdag 4 januari 2019
 • voorjaarsvakantie: maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
 • meivakantie: vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019
 • Hemelvaartvakantie: donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
 • zomervakantie: vrijdag 19 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

Vrije dagen:

 • vrijdag 7 september: startgesprekken
 • maandag 17 en dinsdag 18 september: studie 2 daagse team
 • donderdag 22 november: studiedag team
 • maandag 7 januari 2019: studiedag team
 • vrijdag 22 maart 2019: studiedag team
 • maandag 10 juni: 2e Pinksterdag
 • vrijdag 28 juni 2019 vanaf 12.00 uur: uitje team, leerlingen vrij
 • vrijdag 12 juli 2019: studiedag team