Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7!
 

Joepie! Ertegenaan!
Hoera! Ik zie mijn klasgenoten staan!
                      Ik heb er zin in!                               
Doe je mee? Het is maar heel even, 
Een heel fijn jaar in groep 7!
                                                          
Liefs, juf Rhahana

Wat is groep 7...?
Een spannend schooljaar!
Groep 7 wordt wel gezien als één van de belangrijkste jaren van de basisschool. De moeilijkste stof van rekenen en taal wordt behandeld. Met deze bagage gaan de leerlingen naar groep 8 waar een groot deel wordt herhaald en iets verder uitgediept. Verder is groep 7 het jaar van het verkeersexamen, dat toetst of je kind de verkeersregels kent en al fietsend kan toepassen. De entreetoets aan het eind van het schooljaar vormt de opmaat voor groep 8 en het voortgezet onderwijs daarna.
Schrijf hem alvast op in je agenda:
- landelijk verkeersexamen 4 april 2019 (theorie-examen)
- Entreetoets 20 mei t/m 24 mei (meer info volgt nog...)


Neem ook eens een kijkje op:
http://www.thuisinonderwijs.nl/dit-leert-je-kind-ingroep-7/   
                           

Ook handig om te weten:
 

Huiswerk in groep 7:
De leerlingen krijgen 2x per week huiswerk mee. Op de maandag krijgen zij huiswerk mee voor donderdag en op de donderdag weer huiswerk mee voor maandag.
Het huiswerk is gericht op de volgende vakken:
- rekenen
- spelling
- begrijpend lezen
- leerwerk: zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en Engels)

Vanaf januari hebben de leerlingen elke dinsdag een bordentoets van Verkeer. Meer informatie hierover volgt nog.


Handige websites om te oefenen:
- www.redactiesommen.nl
- www.huiswerkweb.nl
- www.123lesidee.nl
- www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-7
- https://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/groep/78.htm
- http://www.kids4cito.nl/E_rekenen.html

Online is ontzettend veel oefenstof te vinden. Zoekt u als ouder meer oefenstof of wil jij als leerling meer oefenen? Neem dan is een kijkje op een van de bovenstaande sites. Verder is nog veel meer te vinden als je even googled.


Nog meer tips:
- Het is ook handig om een agenda aan te schaffen in groep 7. Zo kan je zelfstandig bijhouden wat er in de week gaat gebeuren en kan jij je hierop voorbereiden. Handig!
- Koop een elastomap voor je huiswerk. Zo blijft je huiswerk netjes en raak je het minder snel kwijt.

 

Gym in groep 7:
De leerlingen hebben op de volgende dagen gym:
- maandag 13.00u t/m 14.00u

- dinsdag 9.25u t/m 10.15u
- donderdag 10.30u t/m 11.15u

Meenemen:
- gymkleding
- eventueel gymschoenen
- handdoek
- deo-roller

Belangrijke data tot de herfstvakantie 2018:
 

27 aug.   : Eerste schooldag Prinsehaghe

 7 sept.  : Kennismakingsgesprekken

14 sept.  : Startfeest

17/18 sept: Leerlingen vrij/ Studiedagen

25 sept.  : Schoolfotograaf

 3 okt.   : Start Kinderboekenweek

12 okt.   : Afsluiting Kinderboekenweek

19 okt.   : Herfstvakantie

 Lang zullen ze leven! Hiep hiep hoera!

Aan alle jarigen van groep 7 in oktober en november;
een hele fijne dag toegewenst!

 

7 november : Halil
8 oktober: Nawal
9 november: Gyo

13 november: Jayden
27 november: Robin
29 november: Alisha

     

Denk alvast aan een leuk leesboek en geef de titel door aan de juf. Doe dit voor 1 oktober. Vervolgens krijg je een opdracht van de juf.

En zing alvast mee met het lied van kinderen voor kinderen:

https://www.youtube.com/watch?v=AVFa9hea4Bw

Wordt vervolgd...