Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8!
Onze groep bestaat uit 31 vrolijke, gezellige en hardwerkende kinderen.

Het laatste jaar op de basisschool is begonnen. Aan het eind van het schooljaar nemen de kinderen van groep 8 afscheid. Maar voordat het zover is gaan we eerst nog samen hard aan de slag om goed voorbereid te zijn op het VO.
De schoolvakken zijn hetzelfde als in groep 7, maar we zullen nog meer oefenen en wat dieper op de leerstof ingaan.

Zeg nooit: "Ik kan het niet"
maar wel: "Ik zal het proberen"
Dan sta je echt versteld
hoeveel jij kan leren!


Naast het leren van rekenen, spelling, studievaardigheden, begrijpend lezen en wereldoriëntatie is er natuurlijk ook tijd voor gezellige activiteiten, zoals (schoolbrede) thema's, museumbezoeken, het voetbaltoernooi, schaatsen, het schoolkamp en het voorbereiden van de afscheidsavond!

 

Huiswerk
Als leerlingen huiswerk maken, oefenen ze thuis met de in de les opgedane vaardigheden. Zo onthouden en begrijpen ze de lesstof beter. Ook bevordert het de verwerking van informatie en leren leerlingen kritisch na te denken over waar ze mee bezig zijn.
De leerlingen van groep 8 krijgen ongeveer 4 opdrachten per week om te maken of te leren. Een agenda is verplicht, zo leert ieder kind zelfstandig te plannen!

Maandag
-
Dinsdag 31-10
- Informatieverwerking les 9
Woensdag 1-11
- Nieuwsbegrip

Voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs
Om de kinderen goed voor te bereiden op het VO zullen we in november een 'Kijkje in de Keuken' nemen bij 3 middelbare scholen.
Schrijf ook vast in de agenda:
- Drempeltoets:26 september t/m 2oktober
- Informatieavond VO:18 januari
- Adviesgesprekken:26 januari

Voetbaltoernooi
Het jaarlijks voetbaltoernooi gaat weer bijna van start! De jongens en de meiden kunnen niet wachten. Welke basisschool zal de eerste prijs van Den Haag winnen?
De voorrondes beginnen al in oktober!
Jongens: vrijdag 6 oktober
Meisjes: vrijdag 26 oktober
We hopen op hele sportieve, gezellige middagen!

Nog meer belangrijke data:
dinsdag 31 oktober: Naar het Zandvliet College
donderdag 9 november: Naar Heldring College
donderdag 16 november: Studiedag: alle kinderen vrij
woensdag 13 december: rapportgesprekken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Websites om te oefenen
Natuurlijk is het handig om naast het huiswerk nog wat meer te oefenen!
De volgende sites kun je hiervoor gebruiken:

- www.redactiesommen.nl
- www.huiswerkweb.nl
- www.123lesidee.nl
- www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-7
- https://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/groep/78.htm
- http://www.kids4cito.nl/E_rekenen.html